Home About Us Services Products Gallery Contact Us
 

Royal Glass

www.royalglassthailand.com

Bespoke Glass Solution

Call Us : 08 5430 4030

Email : info@royalglassthailand.com

 
>> More >> More
>> More
   


Royalglass thailand
Contact : info@royalglassthailand.com


UPVC : นวัฒกรรมทางเลือกสำหรับงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่
ด้วยผลิตภัณฑ์ Upvc ที่มีมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ 10ปี
โดยสามารถดัดแปลงรูปแบบของงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการได้อย่างลงตัวทุกมุมมอง เช่น
> งานประตูและหน้าต่างทั้งบ้านเปิดและบานเลื่อน
> บานเฟี้ยม
> บานกระทุ้ง
> งานมุ้ง
> งานราวระเบียง
> งานรั้วชายคา
> งานซุ้มไม้เลื่อย
> งานพื้นไม้ไวนิล
> งานระแนงตกแต่ง
> งานกันสาด
> งานรางน้ำฝน
> งานแผงบังตา

รวมทั้งงานออกแบบและสร้างบ้านกระจก (Conservatory)

© 2010 Royalglass thailand. All Rights Reserved.